„Основен ремонт на съществуваща ВиК мрежа и сградни отклонения в гр. Харманли"

„Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор при изпълнението на обект „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект: „Основен ремонт на съществуваща ВиК мрежа и сградни отклонения в гр. Харманли по улиците - ул. „Св. Св. Кирил и Методий", ул. „Климент Охридски", бул. „Освободител", ул. „Сакар планина", ул. „Балкан", ул. „Петко Каравелов" и ул."Христо Смирненски"

Обявление

08.04.2020 16:59

Договори и споразумения

17.09.2020 13:59

„Основен ремонт на съществуваща ВиК мрежа и сградни отклонения в гр. Харманли"

Съобщения

23.06.2020 14:14