„НАЕМ НА МАШИНИ С ОПЕРАТОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ“

„НАЕМ НА МАШИНИ С ОПЕРАТОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ“

Уникален номер в АОП:00056-2019-0009

Обявление

15.04.2019 16:59

„НАЕМ НА МАШИНИ С ОПЕРАТОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ“

Решение за откриване

15.04.2019 16:58

„НАЕМ НА МАШИНИ С ОПЕРАТОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ“

Документация за възлагане

15.04.2019 17:01

„НАЕМ НА МАШИНИ С ОПЕРАТОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ“

Протоколи, доклади и решения на комисията

31.05.2019 09:55

„НАЕМ НА МАШИНИ С ОПЕРАТОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ“

Договори и споразумения

08.07.2019 13:40

„НАЕМ НА МАШИНИ С ОПЕРАТОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ“

Съобщение за отваряне на ценови оферти

14.05.2019 16:51

„НАЕМ НА МАШИНИ С ОПЕРАТОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ“