Юни 2021
ПоВтСрЧвПтСъНе
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

„Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Харманли на 3 /три/ обособени позиции"

„Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Харманли на 3 /три/ обособени позиции":

Обособена позиция №1: Контейнери за разделно събиране на битови отпадъци с обем 1 500 литра – Модул S ;
Обособена позиция №2: Контейнери тип „БОБЪР" /метални/ с обем 1 100 литра;
Обособена позиция №3: Пластмасови кофи тип „КАРНОБАТСКИ" с обем 120 литра.

Уникален номер в АОП: 00056-2019-0015

Обявление

07.06.2019 16:07

„Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Харманли на 3 /три/ обособени позиции": Обособена позиция №1: Контейнери за разделно събиране на битови отпадъци с обем 1 500 литра – Модул S ; Обособена позиция №2: Контейнери тип „БОБЪР" /метални/ с обем 1 100 литра; Обособена позиция №3: Пластмасови кофи тип „КАРНОБАТСКИ" с обем 120 литра.

Решение за откриване

07.06.2019 16:06

„Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Харманли на 3 /три/ обособени позиции": Обособена позиция №1: Контейнери за разделно събиране на битови отпадъци с обем 1 500 литра – Модул S ; Обособена позиция №2: Контейнери тип „БОБЪР" /метални/ с обем 1 100 литра; Обособена позиция №3: Пластмасови кофи тип „КАРНОБАТСКИ" с обем 120 литра.

Документация за възлагане

07.06.2019 16:09

„Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Харманли на 3 /три/ обособени позиции": Обособена позиция №1: Контейнери за разделно събиране на битови отпадъци с обем 1 500 литра – Модул S ; Обособена позиция №2: Контейнери тип „БОБЪР" /метални/ с обем 1 100 литра; Обособена позиция №3: Пластмасови кофи тип „КАРНОБАТСКИ" с обем 120 литра.