Процедури по ЗОП след 15.04.2016 г.

„Основен ремонт на улици в селата на Община Харманли"

30.04.2018 11:52

„Основен ремонт на улици в селата на Община Харманли"

Доставка и монтаж на медицинско оборудване за МБАЛ гр.Харманли по четири обособени позиции

27.04.2018 11:50

„Доставка и монтаж на медицинско оборудване за нуждите на МБАЛ Харманли по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020“ с четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на медицинско рентгеново оборудване за нуждите на МБАЛ Харманли“ Обособена позиция № 2: „Доставка и въвеждане в експлоатация на специализирано превозно средство - линейка тип "Б" за нуждите на МБАЛ Харманли“ Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на медицинско оборудване за физиотерапия за нуждите на МБАЛ Харманли“ Обособена позиция № 4: „Доставка и монтаж на болнично оборудване за нуждите на МБАЛ Харманли“

Реконструкция на южния тротоар по бул. „България“ в участъка от ул. „Сакар планина“ до ул. „Асен Златаров“.

26.04.2018 13:51

Реконструкция на южния тротоар по бул. „България“ в участъка от ул. „Сакар планина“ до ул. „Асен Златаров“.

„Упражняване на строителен надзор за обект: „Основен ремонт, реконструкция, консервация и реставрация на Исторически музей – гр. Харманли – част сграда и вертикална планировка“

25.04.2018 15:20

„Упражняване на строителен надзор за обект: „Основен ремонт, реконструкция, консервация и реставрация на Исторически музей – гр. Харманли – част сграда и вертикална планировка“

Консултантски услуги по управление на проект за общинска пътна мрежа в Община Харманли

17.04.2018 15:40

„Консултантски услуги по управление на проект: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа на територията на Община Харманли“

Стротелен надзор на общинска пътна мрежа в Община Харманли

17.04.2018 15:39

УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ”

СМР на общинска пътна мрежа в Община Харманли

17.04.2018 15:38

Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа на територията на Община Харманли” по четири обособени позиции:

Доставка на асфалт 2018 г.

17.04.2018 15:36

Доставка на плътна асфалтова смес и битумна емулсия за извършване на ремонтни дейности на улиците на територията на Община Харманли 2018 г