Юли 2019
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
2. 04.07.2019 13:32 Обявление
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Процедури по ЗОП след 15.04.2016 г.

Изпълнение на строително-мотажни работи по проект:"Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на Община Харманли"

27.06.2018 14:46

Изпълнение на строително-мотажни работи по проект:"Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на Община Харманли"

Строителство на компостираща инсталация на Регионално депо за неопасни отпадъци - Харманли

26.06.2018 14:25

Избор на изпълнител за проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация в границите на Регионално депо за неопасни отпадъци-Харманли

Строителен надзор на улици в гр.Харманли

25.06.2018 16:57

УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР ПО ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ”

Строителен надзор -Компостираща инсталация гр. Харманли

25.06.2018 16:54

Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор (в това число и оценка за съответствието) на проект: „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци" по приоритетната ос: „Отпадъци“ към Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Ремонт и подмяна на съществуваща ВиК мрежа и сградни отклонения в гр.Харманли.

19.06.2018 13:27

Ремонт и подмяна на съществуваща ВиК мрежа и сградни отклонения в гр.Харманли по улиците "Христо Ботев", "Александър Стамболийски", "Янко Сакъзов" и бул."Лозенград"

„ Доставка на гориво за МПС за нуждите на Община Харманли"

18.05.2018 09:53

„ Доставка на гориво за МПС за нуждите на Община Харманли"

„Доставка на употребяван верижен булдозер за нуждите на Община Харманли“

18.05.2018 09:52

„Доставка на употребяван верижен булдозер за нуждите на Община Харманли“

„Основен ремонт на улици в селата на Община Харманли"

30.04.2018 11:52

„Основен ремонт на улици в селата на Община Харманли"