Пазарни консултации

Изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет

21.09.2016 15:52

Изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет за обекти Количествена сметка за обекти: Път HKV 1223/I-8, Харманли -Любимец/-Бисер-границата общ./Харманли-Любимец-Хасково/ - Ч.могила - /III-505/- Участък /I-8, Харманли -Любимец/-Бисер, Път HKV 2220 /II-76, Българин - Харманли – Доситеево, ПЪТ HKV 2221 / III-808, Харманли - Иваново/ Харманли – Надежден и Път HKV 1217 /II-76,Богомил-Х-ли/ - Българин - Шишманово