Пазарни консултации

СМР-КВ.159 В ГР.ХАРМАНЛИ

11.10.2019 16:26

“Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: „ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД И ПРИЛЕЖАЩИ ПРОСТРАНСТВА В ГР. ХАРМАНЛИ, ОБЩИНА ХАРМАНЛИ, ОБЛАСТ ХАСКОВО“, НАХОДЯЩ СЕ В ПАРЦЕЛ XVII, В КВ. 159, В ГР. ХАРМАНЛИ.

“Изграждане, оборудване и обзавеждане на комбинирано спортно игрище, разположено в парк „Димана Данева”

04.07.2018 15:10

“Изграждане, оборудване и обзавеждане на комбинирано спортно игрище, разположено в парк „Димана Данева”

Строително – монтажни дейности за обект „Реконструкция на зона за обществен отдих "ПАРК ДИМАНА ДАНЕВА"

04.07.2018 15:08

Строително – монтажни дейности за обект „Реконструкция на зона за обществен отдих "ПАРК ДИМАНА ДАНЕВА"

Доставка на парково и архитектурно обзавеждане и оборудване, във връзка с реконструкция на зона за обществен отдих "ПАРК ДИМАНА ДАНЕВА"

04.07.2018 15:04

Доставка на парково и архитектурно обзавеждане и оборудване, във връзка с реконструкция на зона за обществен отдих "ПАРК ДИМАНА ДАНЕВА",

Доставка на обзавеждане и оборудване за нуждите на Исторически музей - гр.Харманли

06.10.2017 09:51

Доставка на обзавеждане и оборудване за нуждите на Исторически музей - гр.Харманли

Изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет

21.09.2016 15:52

Изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет за обекти Количествена сметка за обекти: Път HKV 1223/I-8, Харманли -Любимец/-Бисер-границата общ./Харманли-Любимец-Хасково/ - Ч.могила - /III-505/- Участък /I-8, Харманли -Любимец/-Бисер, Път HKV 2220 /II-76, Българин - Харманли – Доситеево, ПЪТ HKV 2221 / III-808, Харманли - Иваново/ Харманли – Надежден и Път HKV 1217 /II-76,Богомил-Х-ли/ - Българин - Шишманово