Юни 2021
ПоВтСрЧвПтСъНе
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

СМР Исторически музей ID 26-1-2_2014

Строително-монтажни работи за изпълнение на проект „Ремонт на Исторически музей Харманли", финансирана ПО МЯРКА 4.1 „ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИЗА ПЕРИОДА 2007- 2013 ГОДИНА (ПРСР), ПОДКРЕПЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, (ЕЗФРСР)

Обявление

31.10.2014 16:23

Строително-монтажни работи за изпълнение на проект „Ремонт на Исторически музей Харманли", финансирана ПО МЯРКА 4.1 „ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИЗА ПЕРИОДА 2007- 2013 ГОДИНА (ПРСР), ПОДКРЕПЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, (ЕЗФРСР)

Решение за откриване

31.10.2014 16:23

Строително-монтажни работи за изпълнение на проект „Ремонт на Исторически музей Харманли", финансирана ПО МЯРКА 4.1 „ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИЗА ПЕРИОДА 2007- 2013 ГОДИНА (ПРСР), ПОДКРЕПЕНИ ОТЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, (ЕЗФРСР)

Документация за участие

31.10.2014 16:23

Строително-монтажни работи за изпълнение на проект „Ремонт на Исторически музей Харманли", финансирана ПО МЯРКА 4.1 „ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИЗА ПЕРИОДА 2007- 2013 ГОДИНА (ПРСР), ПОДКРЕПЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, (ЕЗФРСР)

Решенията за промяна по чл. 27б, ал. 2, т.1 от ЗОП

08.12.2014 17:59

Строително-монтажни работи за изпълнение на проект „Ремонт на Исторически музей Харманли", финансирана ПО МЯРКА 4.1 „ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИЗА ПЕРИОДА 2007- 2013 ГОДИНА (ПРСР), ПОДКРЕПЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, (ЕЗФРСР)

Разяснения по документацията

08.12.2014 18:07

Строително-монтажни работи за изпълнение на проект „Ремонт на Исторически музей Харманли", финансирана ПО МЯРКА 4.1 „ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИЗА ПЕРИОДА 2007- 2013 ГОДИНА (ПРСР), ПОДКРЕПЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, (ЕЗФРСР)

Протоколи и доклади на комисиите

07.01.2015 11:34

Строително-монтажни работи за изпълнение на проект „Ремонт на Исторически музей Харманли", финансирана ПО МЯРКА 4.1 „ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИЗА ПЕРИОДА 2007- 2013 ГОДИНА (ПРСР), ПОДКРЕПЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, (ЕЗФРСР)

Друга информация

12.03.2015 11:42

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ