Юни 2021
ПоВтСрЧвПтСъНе
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

Обществена поръчка "Обучение на служителите" по ОП ОПАК ID-28-3_2014

Организация и провеждане на външни специализирани обучения по ключови компетентности във връзка с изпълнение на проект "Обучение на служителите в Община Харманли за постигане на по-ефективна администрация", финансиран по ОПАК

Обявление

21.11.2014 15:53

„ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪНШНИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПО-ЕФЕКТИВНА АДМИНИСТРАЦИЯ”, ФИНАНСИРАН ПО ОПАК”

Решение за откриване

21.11.2014 15:55

„ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪНШНИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПО-ЕФЕКТИВНА АДМИНИСТРАЦИЯ”, ФИНАНСИРАН ПО ОПАК”

Приложения

21.11.2014 15:50

Приложения по „ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪНШНИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПО-ЕФЕКТИВНА АДМИНИСТРАЦИЯ”, ФИНАНСИРАН ПО ОПАК”

Протоколи и доклади на комисиите

08.01.2015 16:57

Организация и провеждане на външни специализирани обучения по ключови компетентности във връзка с изпълнение на проект "Обучение на служителите в Община Харманли за постигане на по-ефективна администрация", финансиран по ОПАК

Информация

20.05.2015 16:22

Указания към участниците

21.11.2014 15:56

Указания към участниците по „ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪНШНИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПО-ЕФЕКТИВНА АДМИНИСТРАЦИЯ”, ФИНАНСИРАН ПО ОПАК”