Май 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Доставка и монтаж на билборд

Доставка и монтаж на билборд

19.03.2015 15:48

Договор за „Публичност” на Проект: „Предотвратяване на последствията от наводненията в с. Бисер, Община Харманли, Област Хасково, чрез подобряване на системата за водоснабдяване, изграждане на мрежа за събиране и отвеждане на отпадъчните води и ПСОВ на с. Бисер – ПЪРВИ ЕТАП” на Програма за развитие на Селските Райони за периода 2007-2013г. – (ПРСР)“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ №26/321/01229/27.11.2012г.