Договори сключени по реда на чл.14 ал.5 от ЗОП

Геодезическо заснемане и координиране, с цел попълване на Кадастралната карта

12.02.2015 13:26

Геодезическо заснемане и координиране, с цел попълване на Кадастралната карта: "Три броя сгради/ритуален дом, гробница и стопанска постройка/", намираща се в гробищен парк, гр.Харманли.

Геодезическо заснемане и координиране, с цел попълване на Кадастралната карта

12.02.2015 13:15

Геодезическо заснемане и координиране, с цел попълване на Кадастралната карта: "Сграда-разсадник", намираща се в градска градина, ПИ с идентификатор 77181.12.479 по КК на гр.Харманли.

Договор за геодизическо заснемане и изработване на тахиметрична с обхват

12.02.2015 12:56

Договор за геодезическо заснемане и изработване на тахиметрична с обхват-улица(част от местен път с идентификатор 77181.6.488 по КК на гр.Харманли)в Стопански двор на ДЗС, гр.Харманли с дължина около 600 м.и прилежащите му кадастрални елементи, като основа за изработване на проект за реконструкция-част пътна, като задачата обхваща: Трасиране на улична регулация, с цел правилното определяне обхвата на заснемане; Геодезическо заснемане и изработване на тахиметрична снимка; Създаване на опрна мрежа(РГО) с минимум 3 бр.точки;

Договор за доставка и монтаж сключен по чл.14 ал.5 от ЗОП

27.01.2015 10:50

Договор за доставка на телефонна централа и изграждане на локална интернет и телефонна мрежа в сградата на Община Харманли

Договор за възстановяване на ревизионна шахта № 10 в гр.Харманли

21.11.2014 11:31

Договор за възстановяване на ревизионна шахта № 10 в гр.Харманли

Договор за текущи ремонти на ЦДГ "Детски свят", ОДЗ "Ален мак", ОДЗ "Пролет" в гр.Харманли

21.11.2014 11:27

Договор за текущи ремонти на ЦДГ "Детски свят", ОДЗ "Ален мак", ОДЗ "Пролет" в гр.Харманли

Договор за сеч на дървесина

20.11.2014 14:50

Договор за сеч на дървесина

Договор за изработака, поставяне и поддръжка на табели

20.11.2014 14:42

Договор за изработка, поставяне и подържане на две информационни табели на обект "Реконструкция на улица край училището в с.Българин"