Договори сключени по реда на чл.14 ал.5 от ЗОП

Предварителен договор за присъединяване към "ЕВН"

16.04.2015 15:12

Предварителен договор за определяне на необходимите условия за присъединяване на обект "Пречиствателна станция за отпадъчни води" с местонахождение ПИ00196, местност "Белите порти", землище с.Бисер към електроразпредел. мрежа на ЕВН ЕР, КЕЦ Харманли"

Договор за присъединяване обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа

15.04.2015 16:40

Договор за присъединяване обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД

Предварителен договор с "ЕВН" ЕАД

01.04.2015 15:28

Предварителен договор за определяне на необходимите условия за присъединяване на обект: "Канализационна помпена станция с местонахождение УПИ ХХ, кв. 29 на с.Бисер към електроразпределителната мрежа на ЕВН ЕР, КЕЦ Харманли"

Доставка и монтаж на билборд

19.03.2015 15:48

Договор за „Публичност” на Проект: „Предотвратяване на последствията от наводненията в с. Бисер, Община Харманли, Област Хасково, чрез подобряване на системата за водоснабдяване, изграждане на мрежа за събиране и отвеждане на отпадъчните води и ПСОВ на с. Бисер – ПЪРВИ ЕТАП” на Програма за развитие на Селските Райони за периода 2007-2013г. – (ПРСР)“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ №26/321/01229/27.11.2012г.

Доставка и монтаж на билборд

17.03.2015 14:35

Договор за „Публичност” на Проект: „Предотвратяване на последствията от наводненията в с. Лешниково, Община Харманли, област Хасково чрез подобряване на системата за водоснабдяване на с. Лешниково” от Програма за развитие на Селските Райони за периода 2007-2013г. – (ПРСР)“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ №26/321/01227/27.11.2012г.

Договор за присъединяване обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа

13.03.2015 15:49

Договор за присъединяване обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД

Поддръжка на копирна техника за нуждите на Община харманли и поделенията и.

09.03.2015 15:05

Поддръжка на копирна техника за нуждите на Община харманли и поделенията и.

Обществен превоз на пътници

13.02.2015 10:16

Обществен превоз на пътници с маршрутно разписание № 26101/07.03.2006 г/15,30 ч.-6,30ч/и маршрутно разписание №26102/15,30 ч.-10,15 ч./, по автобусна София-Харманли от републиканската транспортна схема, от квотата на Община Харманли