Договори сключени по реда на чл.14 ал.5 от ЗОП

Договор за субсидия НЧ "Пробуда" с.Бисер

13.05.2015 13:38

Договор за субсидия НЧ "Пробуда" с.Бисер

Договор за субсидия НЧ " Архимандрит Доситей-1908" с.Доситеево

13.05.2015 13:35

Договор за субсидия НЧ " Архимандрит Доситей-1908" с.Доситеево

Договор за субсидия НЧ"Васил Левски-2009" с.Българин

13.05.2015 13:26

Договор за субсидия НЧ"Васил Левски-2009" с.Българин

Договор за субсидия СК Кану-каяк "Хеброс"

13.05.2015 13:19

Договор за субсидия СК Кану-каяк "Хеброс"

Договор за субсидия на СКХТ "Хеброс"

13.05.2015 13:15

Договор за субсидия на СКХТ "Хеброс"

СМР на клуб в трети квартал

13.05.2015 13:10

СМР на клуб в трети квартал

Консултанска услуга

13.05.2015 13:04

Консултанстка услуга

Договор за присъединяване към В и К

11.05.2015 10:53

Договор за присъединяване към ВиК на обект: "Тласкателен водопровод от помпена станция село Орешец до резервоар село Орешец, община Харманли” по Договор №45/3/3210344/20.12.2013 г.”