Договори сключени по реда на чл.14 ал.5 от ЗОП

Извозване на битови отпадъци

07.07.2015 08:26

Извозване на битови отпадъци

Геодезическо заснемане

30.06.2015 11:02

Геодезическо заснемане и координиране на терен с обхват по КК на гр.Харманли за имоти в масив 20,23 и 24 местност "Старите лозя" /земеделска земя/

Монтаж на сателитна телевизионна антенна система за индивидуално ползване

22.06.2015 15:20

Проектиране, доставка, настройка и въвеждане в експлоатация на сателитна телевизионна антенна система за индивидуално ползване в Почивна база на Община Харманли в гр.Добринище

Договор за предоставяне на услуга

19.06.2015 14:08

Договор за предоставяне на услуга-достъп до интернет

Авторски надзор-част пътна

19.06.2015 13:45

Договор за авторски надзор за обект " Реконструкция, подмяна на водопровод и асфалтиране на улици " Иван Вазов" и "Алеко Константинов" в гр.Харманли-част пътна

Договор за авторски надзор

17.06.2015 09:12

Договор за авторски надзор за обект " Реконструкция, подмяна на водопровод и асфалтиране на улици " Иван Вазов" и "Алеко Константинов" в гр.Харманли- В и К

Договор за СН

17.06.2015 09:09

Договор за строителен надзор за обект " Реконструкция, подмяна на водопровод и асфалтиране на улици " Иван Вазов" и "Алеко Константинов" в гр.Харманли.

Договор за присъединяване към "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД на обект: "Канализационна помпена станция /КПС1/ с.Бисер"

29.05.2015 08:08

Договор за присъединяване към "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД на обект: "Канализационна помпена станция /КПС1/ с.Бисер"