Договори сключени по реда на чл.14 ал.5 от ЗОП

Застрахователна полица № 2200151119000029

04.01.2016 16:25

Застрахователна полица № 2200151119000029

Договор за охрана

03.09.2015 15:42

Договор за охрана

Контрол и наблюдение на мобилни обекти

03.09.2015 10:16

Техническо обслужване на телеметрично оборудване за контрол и наблюдение на мобилни обекти.

Проучвателен сондаж

16.07.2015 10:42

Проучвателен сондаж за питейни води село Поляново, Община Харманли

Морфологичен анализ на ТБО

07.07.2015 09:18

Морфологичен анализ на ТБО

Мониторинг на РДТБО

07.07.2015 09:02

Мониторинг на РДТБО

Договор за услуга с верижен трактор

07.07.2015 08:57

Договор за услуга с верижен трактор

Договор за наем на специализиран автомобил

07.07.2015 08:34

Договор за наем на специализиран автомобил